Vogels in plasdrasgebied bij Balk eind mei 2021

Mei/juni 2021 Jeugd nazorgers druk aan het werk.

jeugdnazorgers mee naar het land 10-04-2021

Jeugdactiviteiten maart 2021

Excursie Alde Feanen 2019

1 | 2 | 3 | 4 >>

Lammetjes dagen Harich 22-23 april

Excursie 2015 - Murk Nijdam (Wommels)

1 | 2 | 3 | 4 >>

Lammetjesdag 2015

Excursie Makkumer Noordwaard - 24-05-2014

Contact

Vogelwacht Balk en Omstreken vogelwachtbalk@hotmail.com