Kerkuilen werkgroep

De Werkgroep Kerkuilen van Vogelwacht Balk e.o. is een deelgroep van de Werkgroep Kerkuilen Friesland. De werkgroep bestaat uit een enthousiaste groep vrijwilligers die nestkasten plaatst, controleert en schoonmaakt  en het broedsucces registreert. De kerkuil is in Nederland wat betreft broedgelegen nagenoeg geheel afhankelijk van nestkasten en de gastvrijheid van agrariërs.

Kijk ook eens op www.kerkuil.com

Wilt u meer informatie over de Werkgroep Kerkuilen of wilt u actief worden binnen de werkgroep, neem dan contact op met:

  • W. Louwsma, De Wurdze 8, Balk, 0514-603178
  • D.J. Venema, De Flechtreed 51, Oudemirdum, 06-36090150

 

Een nestje uilskuikens (foto D.J. Venema)

 

Gerrit en Age van der Meer plaatsen een nieuwe nestkast (foto D. J. Venema)

 

 

Contact

Vogelwacht Balk en Omstreken vogelwachtbalk@hotmail.com