Activiteiten Volwassenen 2021

Bij het opstellen van de agenda was nog veel onduidelijk door de corona epidemie.


Algemene Ledenvergadering

Datum en tijdstip  nader te bepalen.


Waterpompen in werking stellen voor (greppel)vernatting ten  behoeve van de weidevogels.


Fietsexcursie naar het Weidevogelbeheer gebied De Warren

Op zaterdag 1 mei en (afhankelijk van de belangstelling) op zaterdag 8 mei.
Vertrek per fiets 9:30 vanaf het Haskeplein.

Opgave bij  Pieter Veenstra (06-22651817)

 

Excursie

Datum en tijdstip nader te bepalen.

Onder voorbehoud


Gaasterlandse Natuurweek-Stand Vogelwacht bij de Groene markt

Datum en tijdstip nader te bepalen.

 

Agenda 2020

Datum Activiteit Plaats + tijd
     
06-03-2020 Algemene Ledenvergadering BFVW It Dielshûs - Wommels 20:00
11-03-2020 Jaarvergadering Vogelwacht Balk en Omstreken Treemter - Balk 19:30
11-03-2020 Lezing "Ontwikkeling van de weidevogels in de Warren" Treemter - Balk 20:30 (na jaarvergadering)
02-05-2020 Fietsexcursie naar de weidevogels (1) 9:30 - Haskeplein - Balk
16-05-2020 Excursie Simmerpolders Snekermeer met praam onder begeleiding van Anne Ferwerda (opgave bij Theunie de Smit (0514-603918) 8:45 - Haskeplein - Balk
30-05-2020 Fietsexcursie naar de weidevogels (2) 9:30 - Haskeplein - Balk
13-06-2020 Jeugdfugelwachtdei BFVW in Nijbeets/De Feenhoop 9:30 - 12:30
Opgave / info bij Marion Nierstrasz (mdg143@hotmail.com)
vertrek, nog nader te bepalen
18-10-2020 Gaasterlandse natuurweek - Groenemarkt - Stand van vogelwacht aanwezig  
     

 

Contact

Vogelwacht Balk en Omstreken vogelwachtbalk@hotmail.com